Kimberleyprocessen Vad är kimberleyprocessen? Det femte C:et förutom Cut, Clarity, Color och Carat är Conflict Free (Konfliktfria diamanter). En konfliktdiamant är en diamant som härstammar från ett konfliktdrabbat område och som ofta finansierar krig, både inbördeskrig och andra otäcka event. Konfliktdiamanter eller blodsdiamanter som det också kallas, förknippas främst med afrikanska länder som Angola, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Liberia och Kongo. De är alla exempel på länder där konfliktdiamanter har varit en del av finansieringsstödet åt grupper och konflikter där människor råkat mycket illa ut. Kimberleyprocessen startades strax efter millennieskiftet (maj 2000) för att förhindra att blodsdiamanter skulle släppas in på marknaden och för att nå omedvetna konsumenter. De ledande staterna där diamanterna utvinns samlades för att gemensamt stoppa handeln av konfliktdiamanter, alltså handeln med diamanter som finansierar krig på ett ofta brutalt sätt. Drygt ett halvår senare enades länderna och diamantindustrin om ett sätt för att kontrollera flödet från rå diamant till färdigslipad sådan till oss konsumenter. Idag är det 54 medlemmar i Kimberleyprocessen vilket indirekt gör att 81 länder finns representerade. Sammantaget innebär det att uppskattningsvis 99,8% av alla råa diamanter genomgår Kimberleyprocessen. Vi på ACEDIAMONDS garanterar att alla våra diamanter är helt konfliktfria och vi handlar bara med leverantörer som anförskaffar sina diamanter från legitima källor som vi vet inte på något sätt riskerar att handla med parter där konfliktzoner får ta del av flödena. Vi stödjer en konfliktfri handel och stödjer alla fredsverkande aktiviteter i de drabbade länderna.